رستوران اصلی ۱۳۹۷-۵-۱۰ ۰۵:۱۹:۰۰ +۰۰:۰۰

رستوران اصلی هتل قلب باظرفیت ۱۲۰ نفر به همراه بالکن زیبا که فضای بالکن نیز دارای ظرفیت ۸۰ نفر می باشد .