فضای نمایشگاهی ۱۳۹۷-۵-۹ ۱۰:۵۹:۳۷ +۰۰:۰۰

دو فضای نمایشگاهی و غرفه سازی به مساحت ۶۰۰ و ۴۰۰ متر مربع  که جهت غرفه سازی برای همایشها ، کنگره ها و نمایشگاهای صنعتی و گردشگری و…