سالن VIP ۱۳۹۷-۵-۹ ۱۱:۵۳:۲۱ +۰۰:۰۰

سالن وی آی پی جهت جلسات خصوصی و مهمانی ها و کلاس های کارگاهی  که این سالن باظرفیت ۵۰ نفر  می باشد و ویژه گی سالن وی یای پی برای جلسات چند منظوره بودن آن است .